Week 10: Know the Customer

Paragraaf voortgang:

Deze week gaat het over Big Data. Wat kun je allemaal doen met de data die je verzamelt als je met deze nieuwe technologieën aan het werk gaat? Want er komt een vracht aan gegevens binnen op het moment dat je alle ‘schakels’ met elkaar verbindt. Deze video van de KvK geeft in het kort weer wat het belang is van Big Data.

Het koppelen van gegevens staat wel bekend als “the Internet of Things” (IOT). Hier komen steeds meer concrete toepassingen voor beschikbaar. Denk aan je eigen huis waar zaken zoals licht, verwarming, koeling, beveiliging met elkaar verbonden kunnen worden.

Een concrete toepassing voor winkels is de technologie iBeacon. Beacons worden onder andere ingezet om push-berichten te sturen naar potentiële klanten die nabij de betreffende winkel lopen met als doel deze mensen de winkel binnen te lokken. Beacons kunnen ook voor een ander doel worden ingezet. Zo heeft de Bijenkorf in Rotterdam beacons geïmplementeerd met als doel de winkelbeleving van de consument te beïnvloeden. Zij proberen dit doel te bereiken door middel van klantherkenning bij de kassa. Klanten die Privilege Member zijn, worden aan de hand van het bluetooth signaal dat hun telefoon uitzendt herkend. Als gevolg hiervan kunnen zij meer persoonlijke service verwachten. De caissière kan bijvoorbeeld op haar beeldscherm zien welke aankopen de klant eerder gedaan heeft en op basis hiervan een bijpassende aankoopsuggestie doen (de Volkskrant, 2014).

Wil je meer lezen over iBeacon, lees dan dit artikel van Marketing TribuneOf kijk naar deze video waarin een leverancier laat zien wat iBeacon kan betekenen voor winkels .

Opdrachten voor deze week:

Wekelijks zijn er een 3-tal opdrachten:

  1. Opdracht Binnen: Wat kan Big Data voor jullie eigen casus/winkel betekenen? Leg uit welke gegevens je zou willen verzamelen? Wat wil je hiermee doen? Wat zijn de voor- en nadelen hieraan verbonden?
  2. Opdracht Buiten: bezoek winkelcentrum Amsterdamse Poort:
    1. Welke winkel maakt volgens jullie gebruik van iBeacon? Wat voor voordelen heeft dit voor deze winkel?
    2. Welke winkel in Amsterdamse Poort maakt géén gebruik van iBeacon, maar zou hier volgens jullie veel aan hebben? Leg uit!
  3. Hoe kun je de nieuwe inzichten toepassen in jullie eigen Casus/winkel: deze opdracht voer je uit aan het eind van de les (zie ook opdracht 1)

Inspiratie: Ter aanvulling op deze les kun je naar de volgende video’s kijken:

 

Back to Top