Week 8: Smart Store Operations

Paragraaf voortgang:

Deze week gaat het over Logistiek. Dit is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen. Belangrijk als het gaat om het runnen van één of meer winkels, zoals online als offline!

Er zijn vaak flinke kosten te besparen door een efficient en effectief logistiek proces (bijvoorbeeld lagere voorraden) . Daarnaast zijn er ook aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen te realiseren als de logistiek op orde is (snellere levering aan de winkel/klant, precies weten welke producten zich waar bevinden etc.).

De belangrijkste techniek die hiervoor beschikbaar is, is de RFID technologie. Kijk naar de deze video met daarin een goede uitleg hoe dit in de praktijk werkt.

In deze video is te zien wat het voordeel is van RFID ten opzichte van bijvoorbeeld het scannen van een barcode.

Opdrachten voor deze week:

Wekelijks zijn er een 3-tal opdrachten:

 1. Opdracht Binnen: Wat kan de RFID technologie voor jullie eigen casus/winkel kunnen betekenen? Leg uit wat de voor- en nadelen zijn.
 2. Opdracht Buiten: bezoek winkelcentrum Amsterdamse Poort:
  1. Welke winkel maakt volgens jullie gebruik van RFID technologie? Hoe kun je dit zien? Wat voor voordelen heeft dit voor deze winkel?
  2. Welke winkel in Amsterdamse Poort maakt géén gebruik van RFID technologie, maar zou hier volgens jullie veel aan hebben? Leg uit!
 3. Hoe kun je de nieuwe inzichten toepassen in jullie eigen Casus/winkel: deze opdracht voer je uit aan het eind van de les (zie ook opdracht 1)

 

Inspiratie: Ter aanvulling op deze les kun je naar de volgende video’s kijken:

 1. Basisvideo over RFID. Een goede uitleg in het Engels.
 2. Een toepassing van RFID bij Zara. Voor het bijhouden van de kleding van het produceren, vervoeren, het binnen komen in een winkel (voorraad), naar de winkel zelf (rek), via de verkoop (kassa) naar de uitgang (deur). De winkelier weet precies wat hij in huis heeft, waar de kleding zich bevindt, wat er wordt verkocht en wat er eventueel wordt gestolen.
 3. Een vrij lange video, maar wel met een compleet overzicht van de diverse toepassingen van RFID.
 4. Er zijn al voorbeelden van mensen die RFID-chips in hun lichaam plaatsen. De toepassingen hiervoor zijn nog beperkt. Is dit de toekomst?
Back to Top