Week 15: Evaluatie, Presentatie en Examen

Paragraaf voortgang:

fokkesukke

Deze week zijn de eindpresentaties van alle lessen. De Smart Retail specialist is hierbij, indien mogelijk, aanwezig.

Video-opdracht van de week: welke fysieke winkel/formule is volgens jullie dé Smart Retail Store van het jaar. Laat zien ‘waarom’ op de drie onderdelen:

  1. Inrichting van de winkel / service / beleving voor de consument
  2. De relatie tussen online en offline (fysieke winkel en webshop)
  3. Mogelijkheden van nieuwe technologie in de fysieke winkel

 

Opdracht van de week:

  1. Maak een individueel verslag van de belangrijkste leerervaringen/inzichten die je hebt opgedaan tijdens deze Lesmodule “Introductie Smart Retail”
  2. Maak een gezamenlijke afsluitende presentatie van de belangrijkste leerervaringen/inzichten die je hebt opgedaan tijdens deze Lesmodule “Introductie Smart Retail”

Leerdoelen:

  1. De student kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie
  2. De student is in staat om het geleerde inzichtelijk te maken voor derden

 

Back to Top