Week 1: Smart Retail Visie

Paragraaf voortgang:

In deze eerste week wordt Smart Retail nader toegelicht door Wilmar Schuitenmaker. Hij is de Smart Retail specialist van het programma. Wilmar introduceert het programma, de leerdoelen en de wijze waarop deze behaald worden.

De specialist bespreekt de belangrijkste trends & ontwikkelingen op het gebied van Retail. Ook laat hij zien wat Smart Retail is en waarom dit kan bijdragen aan het verbeteren van het rendement van de individuele winkel.

In deze eerste les staat de totale winkelbeleving centraal. Alles moet in de winkel samenkomen om de klant het juiste gevoel te geven zodat hij overgaat tot aanschaf van het product.

Het is belangrijk te beseffen dat een totale winkelbeleving niet alleen inhoudt dat het bezoek aan de winkel zelf optimaal is. Nee, alle directe en indirecte contacten die de prospect/klant heeft met de winkel spelen hierbij een rol. Daarvoor is het belangrijk om te kijken naar het Customer Journey Concept!

Smart Retail technologie voor deze week:

Elke week staat er één Smart Retail technologie centraal. In deze eerste week een kort overzicht van alle technieken die in de eerste tien weken worden behandeld. Dit aan de hand van het Customer Journey concept. Hier heb je al over kunnen lezen in Basisopzet.

 

De customer journey omvat alle contactmomenten (de touchpoints) met de klant. Het is een ‘klantreis’ langs momenten waarop hij of zij iets ziet, hoort, leest, vraagt, etc. over je product. Een klant gebruikt doorgaans (lang) niet alle touchpoints die een organisatie biedt. Er bestaat dan ook niet ‘één klantreis’ voor alle klanten. Er bestaan diverse technieken die helpen om de klant een optimale beleving te geven.

Hierboven zie je het voorbeeld van Michiel die zich wat ongerust maakt over zijn uiterlijk en lichaam. Hij gaat zich orienteren op een oplossing. Hij weegt een aantal opties af en maakt een keuze. Vervolgens is het aan de sportschool om Michiel zo lang mogelijk een “optimale beleving” te geven zodat hij lang bij hen blijft.

In de komende weken gaan we zien welke technieken en middelen winkels hebben om hun klanten aan zich “te binden”. Van het eerste contact tot en met de daadwerkelijke (herhalings)aankoop.

 

Opdrachten voor deze week:

Wekelijks zijn er een 3-tal opdrachten. Deze staan vermeld bij de desbetreffende week:

  1. Opdrachten Binnen: deze voer je uit in de klas als de docent klaar is met zijn introductie(les)
  2. Opdrachten Buiten: deze voer je uit als je de Binnen opdrachten hebt uitgevoerd
  3. Hoe kun je de nieuwe inzichten toepassen in jullie eigen Casus: deze opdracht voer je uit aan het eind van de les

 

Alle antwoorden sla je op in je Word document (portfolio).

 

Inspiratie: Ter aanvulling op deze les kun je naar de volgende video’s kijken:

  1. Hierbij een voorbeeld uit Australie. Een goed voorbeeld van hoe zij naar de winkel van de toekomst kijken.
  2. Hier een tweede voorbeeld van “Store of the future“. Dit voorbeeld is afkomstig uit Den Haag waar in 2015 – 2016 een ‘concept-store’ heeft gestaan, gevuld met diverse praktijkvoorbeelden van Smart Retail.
  3. Via deze video zijn een aantal concrete voorbeelden van Smart Retail te zien in Nederland.

 

 

 

 

OpdrachtenStatus
Back to Top