Keuze 3: Revolutionair, draai alles om

Onderwerp voortgang:

flipping the classroom

 

Met behulp van het concept “Flipping the Classroom” ontwikkel je automatisch 21e eeuwse vaardigheden zoals Oplossingsgericht werken, Samenwerken, Kritisch Denken en communicatieve vaardigheden als Assertiviteit. In dit document wordt dit nader uitgelegd.

Kennisnet heeft veel tips & trics voor Flipping the Classroom (thuis kijken, op school oefenen).

Een belangrijk voordeel van Flipping the Classroom: “De leerling heeft zelf de regie en dat is een groot voordeel, benadrukt ook Erno Mijland, specialist digitale didactiek en als adviseur en trainer actief in het onderwijs. “Een leraar in de klas kun je niet terugspoelen, een leraar op internet wel. Je kunt hem stilzetten en pauzeren als je wordt afgeleid. En een ander aspect is dat die YouTube-filmpjes vaak met heel veel zorg zijn gemaakt. Het is het best denkbare verhaal dat de leraar te vertellen heeft, in een combinatie van woord en beeld. Dat is iets waarbij sommige leerlingen zeer zijn gebaat.” Bron

Ben je als docent niet zo bedreven in het maken van video’s van jezelf? Dan is het ook mogelijk om uw eigen lesstof op een vrij eenvoudige wijze online te plaatsen. Deze E-learning lessen kunnen als ‘opdrachten vooraf’ worden opgegeven waarna u tijdens de les op zoek kunt gaan naar de verdieping.

  1. Een aantal digitale hulpmiddelen is hiervoor beschikbaar. Een goed voorbeeld hiervan is de plugin LearnDash(verbonden aan een WordPress website). Het lesprogramma waar u nu in zit te werken is hierin gebouwd.
  2. Meer functionaliteit is te vinden in de Moodle leeromgeving. Een open source programma waarin docenten hun eigen lesprogramma’s kunnen bouwen.
  3. Een andere mogelijkheid is om aan de slag te gaan met Google (Apps for Education / Classroom). Docenten/scholen die hiermee aan de slag zijn gegaan zijn over het algemeen zeer enthousiast. Maar ook de leerlingen/studenten vinden het fijn om in een dergelijke digitale leeromgeving te werken. Ze ontwikkelen automatisch vaardigheden zoals ‘digitale geletterdheid’, ‘zelfregulerend werken’ en ‘samenwerken’.

 

Back to Top