Opdracht 8.3: Acties aanpassen profiel internet

Paragraaf voortgang:

kop in zand

Ga je op basis van wat je gevonden hebt aanpassingen doorvoeren? Of steek je je kop in het zand en laat je alles zoals het is?

Back to Top