Opdracht 3.3: Exploitatiebegroting

Paragraaf voortgang:

 

Het is belangrijk om als bedrijf een goed overzicht te krijgen van de (verwachte) opbrengsten en kosten. Elk bedrijf heeft dan ook een exploitatie begroting nodig. Hierin zet je alle verwachte opbrengsten en kosten naast elkaar (zie voorbeeld hieronder).

Op basis hiervan kun je de organisatie “sturen”. Bijvoorbeeld, als blijkt dat je gaandeweg minder omzet maakt dan je had gedacht dan kun je bijvoorbeeld nieuwe verkoopacties opstarten of gaan besparen op de kosten.

  1. Omzet: dit is het totaal aantal verkochte producten of diensten X de prijs (alle bedragen exclusief btw) die hiervoor wordt betaald
  2. Inkoopwaarde van de omzet: dit is de waarde van de directe inkoop van deze omzet (bijvoorbeeld de inkoopkosten voor kleding als het gaat om een modezaak)
  3. Bruto winst: dit is de omzet minus de directe inkoop van deze omzet
  4. Exploitatiekosten: dit zijn alle kosten die nodig zijn om jouw bedrijf te runnen (personeel, verkoopkosten, huur, administratie, onderhoud etc.) (exclusief BTW)
  5. Winst voor rente en belastingen: dat is het totaal van omzet minus alle exploitatiekosten.

 

Opdracht 3.4: Maak een exploitatiebegroting voor komend jaar voor jullie TeamBedrijf en laat zien of jullie al winst gaan maken of niet. Zet de gegevens in jullie Business Model Canvas. De omzet in nummer 5: Inkomsten. De kosten in nummer 9: Kosten. Gebruik eventueel deze link

Tip: Heb je extra informatie nodig om een dergelijk overzicht te maken. De Rabobank biedt een mooi overzicht. Van concrete voorbeelden tot en met een invulmodel voor alle financiële gegevens. Klik hiervoor op deze link.

 

Back to Top