Opdracht 3: Presentatie

Paragraaf voortgang:

 

Aan het eind van de lesmodule Max “Start Your Engine” maakt elk duo ook nog een one minute Pitch. Jullie sluiten de lesmodule af door deze presentatie te geven, als ware het dat er een investeerder aanwezig was die moest beoordelen in welke Start-up hij zijn geld in zou stoppen.

Deze Investeerder, dat zijn jullie met z’n allen.

Dus, aan het eind van de week besluiten jullie als klas zelf in welk idee jullie je geld zouden steken! Het beste team wordt gekozen door iedereen uit de klas zelf!

Back to Top