Opdracht 1.4: Duurzame innovatie

Paragraaf voortgang:

probleem vliegtuig

Ga nu aan de slag met de hoofdopdracht van deze Duurzame Innovatieweek:

Bedenk en ontwikkel een duurzame innovatie die te maken heeft met de Lucht- of ruimtevaart.

JAJA denk je nu ………..dat is makkelijk gezegd. Gebruik wat je in de voorgaande opdrachten hebt geleerd om deze duurzame innovatie te bedenken.

In de basis zijn er 2 manieren om tot een goede duurzame innovatie te komen:

 1. Het makkelijkste is het om van een bestaand concreet probleem uit te gaan. Voor dit probleem kun je met je groep oplossingen bedenken die wellicht kunnen leiden tot een innovatie.
 2. Daarnaast is het mogelijk dat jullie kansen / mogelijkheden zien die nog niet eerder zijn toegepast in de lucht/ruimtevaart. Maar ook hier is de vraag, wat lost dit op? Of, welke waarde voegt het toe?

Gebruik het resultaat van voorgaande opdrachten en plaats dit in onderstaand Canvas (opdracht 1.4). Bespreek het resultaat en kies op basis hiervan met welke oplossing/idee jullie als groep verder willen gaan.

Lukt het niet meteen? Ga dan aan de slag met de volgende onderdelen:

Deel 1: Iedereen van het team maakt individueel een lijst met kansen en  problemen in de lucht/ruimtevaart. Bedenk ….

 1. Dit kunnen grote maar ook kleine kansen of problemen zijn! Van het voorkomen dat een terrorist met bommen de luchthaven kan opblazen tot en met het regelen van Wifi aan boord.
 2. Het kan ook een kans of probleem zijn in de maatschappij, dat opgelost kan worden door de lucht/ruimtevaart (zie bijvoorbeeld deze video)
 3. De lucht/ruimtevaart kun je heel breed zien (bijvoorbeeld Drones vormen hier ook een onderdeel van).

Deel 2: In de groep worden alle kansen en problemen met elkaar besproken. Welke spreken het meest aan? Waar kunnen jullie wat mee? Bepaal de 3 belangrijkste kansen of problemen.

Deel 3 (eventueel herhalen): als jullie met deze kans of dit probleem niet tot een zinvolle innovatie komen, dan gaan jullie aan de slag met de kans of het probleem dat bij jullie op de tweede plaats staat.

Deel 4: Vanuit deze kansen/problemen komen jullie vanzelf op nieuwe ideeën / oplossingen. Beschrijf deze op jullie Canvas Opdracht 1.4.

Deel 5: Beoordeel deze ideeën / oplossingen aan de hand van de vier criteria die staan beschreven in dit Canvas. In hoeverre is het idee of de oplossing:

 1. Innovatief: vernieuwend en onderscheidend?
 2. Commercieel: kun je er geld mee verdienen?
 3. Realistisch: haalbaar en betaalbaar?
 4. Duurzaam: goed voor mens, dier en omgeving? Dit is een belangrijk criterium voor de NLF prijsvraag!

Inleveren Opdracht 1.4:

Hebben jullie alle onderdelen van Canvas Opdracht 1.4 gevuld?

Lever dit Canvas dan in bij je docent. Let op dat je op jullie antwoordformulier vermeldt:

 1. In welke klas jullie zitten
 2. Welk teamnummer jullie zijn (als je een nummer hebt ontvangen van jullie docent)
 3. Welke teamleden in jullie team zitten (vermeld alle namen)

LET OP: De volgende les start elk team met het geven van een korte presentatie van de innovatie waar jullie mee van start willen gaan. Gebruik hiervoor het Canvas voor Opdracht 1.4

 

Heb je nog geen goed idee/innovatie? Ga in gesprek met je docent. Of praat er thuis over met familie/vrienden! Misschien kunnen zij je helpen aan een zinvol idee.

Back to Top