Opdracht 10.3: Afsluiting Portfolio

Paragraaf voortgang:

checklist

Voor de afronding van het lesprogramma Personal Branding is het belangrijk dat jij jouw ‘bewijslast’ compleet maakt en inlevert bij de docent. Met ‘bewijslast’ bedoelen wij dat jij alle opgaven van les 1 tot en met les 10 hebt gemaakt en vastgelegd in jouw Persoonlijk Werkdocument.

Opdracht 10.3: Pak dit Persoonlijk Werkdocument er bij en kijk na of alles er in staat.

Ben je compleet? Doe dan de volgende twee acties:

  1. Sla het Persoonlijk Werkdocument (digitaal) op zodat jij het later altijd terug kunt vinden.
  2. Lever het Persoonlijk Werkdocument in bij jouw docent. Upload het in ieder geval via onderstaande upload link. Maar overleg ook met de docent of hij/zij dit liever uitgeprint wil ontvangen.
Back to Top