Opdracht 10.2: Presentatie

Paragraaf voortgang:

presentation

Ter afsluiting van dit lesprogramma maak je een persoonlijke presentatie en laat je jouw klasgenoten en jouw docent zien wat je bereikt hebt en wat je geleerd hebt.

De vorm waarin je de presentatie maakt is vrij. Als je er maar voor zorgt dat de eindresultaten terecht komen in jouw Persoonlijk Werkdocument bij Opdracht 10.2.

Suggesties voor deze presentatie zijn:

  • Persoonlijk: dit is jouw presentatie, jouw verhaal, jouw ervaringen. Waar ben je trots op? Maar ook; wat had beter gekund?
  • Kort maar krachtig: zorg er voor dat de presentatie maximaal 5 minuten duurt (inclusief het vertonen van jouw Personal Video 1.0 en/of 2.0 als je hier voor kiest)
  • Lerend: laat goed zien wat jij van dit lesprogramma hebt geleerd, welke nieuwe inzichten jij hebt opgedaan en wat jij iemand zou adviseren als hij of zij zelf aan de slag gaat met Personal Branding
  • Actie: laat zien wat je met het geleerde gaat doen! Wat is je eerste stap? Waar is dit op gericht?

 

Back to Top