Opdracht 1.3: Persoonlijke evaluatie

Paragraaf voortgang:

leeuw in spiegel

Iedereen maakt gebruik van zijn of haar persoonlijk werkdocument. Dit kun je aan het eind van elke les uploaden met behulp van onderstaande upload link. Download dit nu voor de eerste keer via deze link.

Let op: dit persoonlijk werkdocument is jouw portfolio en bewijs dat je alle opdrachten op een voldoende wijze hebt uitgevoerd. Zorg dat je dit document zelf ook opslaat en aan het eind van alle lessen inlevert bij de docent.

Opdracht 1.3 (40 tot 60 minuten): Ga naar je persoonlijk werkdocument en beantwoordt de vragen voor de eerste les. Wat heb je geleerd? Wat zijn jouw belangrijkste nieuwe inzichten? Doe je best om dit goed uit te leggen!

Ben je klaar met deze les en je persoonlijke evaluatie? Upload dan jouw persoonlijk werkdocument met behulp van onderstaande upload link. Sla het document op met daarin de vermelding van jouw naam!

Back to Top