Les 2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Paragraaf voortgang:

Schermafbeelding 2016-06-28 om 06.53.12

 

Rolf de ondernemer geeft via een video boodschap aan wat de Opdracht van de Dag is.

Tekst in rood: Actiepunt voor de docent

Mahadma 'Be the Change'

Dit is de opdracht voor de studenten:

  1. Inzicht in wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is
  2. Bewustzijn waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van belang is
  3. Het kunnen toepassen van MVO in het eigen teambedrijf
  4. Het kiezen van een “print” om hun eigen MVO-boodschap uit te dragen

 

Bedrijven houden steeds meer rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of gehandicapten in dienst te nemen.

In deze les een toelichting op het begrip “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een proces richting verduurzaming en nieuwe businessmodellen.

 

Het standaard lesschema ziet er als volgt uit:

1e uur: Opdracht van de dag (zie video) + les van de docent en/of ondernemer

2e uur: Vergaderen door alle teams

3e en 4e uur: De teams gaan aan de slag met “ondernemen”. De afronding is in de vorm van het inleveren van de opdracht.

De team-beoordeling is gebaseerd op de volgende onderdelen:

  1. Opdrachten: aan het eind van elke les lever je de opdracht in bij de docent. De docent bepaalt welk cijfer je hiervoor krijgt. Het is mogelijk dat je, bij een onvoldoende resultaat, een aanvullende opdracht krijgt.
  2. Periode: aan het eind van elke periode wordt het gemiddelde cijfer van alle opdrachten berekend. Het beste team is de Periode Kampioen (elke periode start elk team weer opnieuw met 0 punten).

De individuele beoordeling is gebaseerd op de volgende berekening:

  1. Van team: het cijfer dat je voor elke opdracht krijgt van de docent wordt vermenigvuldigd met het aantal teamleden (bijvoorbeeld 5 x 7 = 35 als jullie team bestaat uit 5 leden en als jullie voor de presentatie een 7 hebben gekregen).
  2. Naar individueel: het team verdeelt deze 35 punten over alle teamleden. Zij die hard gewerkt hebben, veel hebben gepresteerd, goed hebben samengewerkt etc. krijgen één of meer extra punten. Zij die zich minder hebben ingezet, slecht hebben samengewerkt etc. krijgen minder punten. Wees eerlijk naar elkaar! Elk team weet precies wie zich wel en wie zich niet heeft ingezet! Geef jullie verdeling door aan de docent. Hij berekent elke periode een eindcijfer.

De beoordelingen van alle teams wordt door de docent verwerkt in het beoordelingsformulier. Dit wordt wekelijks door de docent ge-upload zodat hij/zij dit bestand altijd bij de hand heeft.

Back to Top