Les 5: Evaluatie & Presentatie & Competitie

Paragraaf voortgang:

presenteren

 

Evaluatie

Start met het maken van een evaluatie binnen het team.

  • Wat zijn de belangrijkste resultaten die jullie in de afgelopen periode hebben behaald?
  • Waar ben je als team trots op?
  • Wat had beter gekund in de afgelopen periode?
  • Hoe heeft de¬†Teamleider het afgelopen periode gedaan? Op welk gebied kan hij of zij zich nog ontwikkelen?

 

Presentatie:

Elk team geeft een presentatie:

  • Wat zijn de resultaten van jullie evaluatie?
  • Wat is voor jullie team het belangrijkste nieuwe inzicht dat je wilt delen met de andere teams?
  • Van welke fouten hebben jullie geleerd?
  • Welke tips/trucs kun je anderen meegeven?

 

Competitie:

Elke periode krijgt elk team 50 punten om te verdelen over alle teams. De docent en Rolf de ondernemer krijgen elk 100 punten om te verdelen. Iedereen onderbouwt zijn keuze!

De docent vult de resultaten in op het spreadsheet

Back to Top