5.1 Investeringsbegroting

startup investment

Een bedrijf starten kost geld. In de investeringsbegroting zet je op een rij wat je minimaal nodig heeft om te kunnen starten. Een investeringsbegroting bestaat uit zogenaamde “vaste activa” en ” vlottende activa”. Daarnaast zijn er soms aanloop/openingskosten.

  1. Vaste activa: Bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in jullie bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een computer, printer, inventaris, bedrijfsauto, waarborgsom of goodwill.
  2. Vlottende activa: Bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in jullie bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voorraden, vorderingen (als je iets hebt verkocht op rekening) en aanloop- en openingskosten.
  3. Aanloop- en openingskosten zijn kosten die je maakt voordat je omzet maakt, zoals notariskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, levensonderhoud in de eerste periode na de start, marktonderzoek, advieskosten, visitekaartjes en briefpapier.

Opdracht 5.1: Maak een investeringsbegroting voor jullie TeamBedrijf. Hoeveel geld hebben jullie nodig om jullie TeamBedrijf op te starten? Zet jullie investeringsbegroting op het DreamStorm Canvas.

Tip: Heb je extra informatie nodig om een dergelijk overzicht te maken. Kijk dan naar deze link. Hierin wordt goed aangegeven wat de relatie is tussen de investeringsbegroting, de manier hoe je dit financiert en de exploitatiebegroting (zie opdracht 5.2).

 

Back to Top