Hoofdstuk 24.1: Team Evaluatie

Paragraaf voortgang:

Presenteren valt te leren

Presentaties… menigeen wordt al onrustig en zenuwachtig bij alleen de gedachte eraan. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want presenteren valt te leren. Zoals met zoveel zaken lijkt ook voor presentaties te gelden dat men dit vooral leert door het te doen, maar er zijn handvatten die helpen bij het presenteren.

Het succes van een presentatie hangt sterk af van drie factoren; inhoud, structuur en vorm/performance.

Inhoud

Dit aspect is voor mensen het meest vanzelfsprekend en krijgt in verhouding ook veel aandacht van (beginnende) presentatoren. Men verwacht nu eenmaal een goed verhaal. Een duidelijke boodschap, goed onderbouwd met argumenten en bij voorkeur ook met onderzoek, feiten en cijfers. Met een inhoudelijk sterk verhaal laat je zien dat je verstand van zaken hebt en kun je jouw publiek overtuigen van je standpunten.

Structuur

De structuur van uw presentatie bepaalt voor een groot deel of mensen jou kunnen volgen. Zorg voor een verhaal met een duidelijke kop, romp en staart. Deel bij aanvang de onderdelen die je gaat bespreken met je toehoorders en geef gedurende jouw presentatie steeds duidelijk aan op welk punt jij je bevindt. Vat geregeld samen en geef jouw kernboodschap zowel een plaats in je inleiding als in de afsluiting.

Je sluit af met een samenvatting en opnieuw jouw kernboodschap. Begin en eind zijn hetzelfde: jouw kernboodschap. De tussenliggende toelichting en bewijsvoering ondersteunen de kernboodschap; die kan men, bij wijze van spreken vergeten, als men jouw kernboodschap maar onthoudt.

Vorm en performance

De werking van jouw presentatie wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop jij jouw verhaal en jezelf presenteert. Gebruik je PowerPoint of juist een hele andere creatieve manier als bijvoorbeeld mindmappen? In het geval van PowerPoint: hoe zijn de sheets opgesteld? Voorkom in ieder geval te veel tekst op één sheet en zorg ervoor dat je niet teveel sheets in beperkte tijd wilt behandelen.

Jouw performance wordt sterk bepaald door je houding en lichaamstaal. Wat straal je uit? Jouw non-verbale communicatie spreekt veelal boekdelen! Door je hier bewust van te zijn en hier extra op te letten kun je de kracht van jouw presentatie vergroten.

Uit het bovenstaande valt al op te maken dat zowel een goede voorbereiding als het optreden tijdens de presentatie zelf van groot belang zijn.

Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/presentatie

 

Back to Top