Hoofdstuk 23.2: Reflectie

Onderwerp voortgang:

Je gaat nu een reflectie schrijven op basis van het OntwikkelPlan dat je aan het begin van het lesprogramma hebt geschreven. Pak dit OntwikkelPlan er bij, lees dit nogmaals en lees tevens jouw twee tussentijdse evaluaties.

Kijk vervolgens naar de resultaten van de eind-meting en beoordeel voor jezelf of je bent geslaagd in je ambities. Doe dit door aan de volgende opdracht te gaan werken.

Opdracht 23.2.1: Ga aan de slag met onderstaande 5 vragen:

Vraag 1: Beschrijf de drie belangrijkste inzichten die je in dit lesprogramma hebt opgedaan + licht dit toe en geef verschillende concrete voorbeelden!

Vraag 2: Wat zijn de belangrijkste conclusies die je hieraan voor jezelf verbindt + licht toe?

Vraag 3: Waar kun jij jezelf in verbeteren? Kun je dit zo concreet mogelijk vermelden? (geef 3 situaties/voorbeelden hoe en waarop jij je kunt verbeteren?)

Vraag 4: Wat ga je met deze inzichten doen? Welke concrete acties ga je uitvoeren om hier invulling aan te geven + licht toe en geef wederom 3 concrete voorbeelden!

Vraag 5: Wie kan je daarbij helpen? Het gaat om het bedenken, het contact leggen, en het contact onderhouden met mensen die je bij je keuze/ontwikkeling kunnen helpen/ondersteunen.

Back to Top