Hoofdstuk 23.1: Eindmeting Mahatma

Paragraaf voortgang:

Om te bepalen of je gegroeid bent in je competenties gaan we eerst terug kijken. Je hebt 2 documenten gemaakt die voor jou persoonlijk van groot belang waren:

  1. De 0-meting: wat was jouw vertrekpunt op het gebied van de competenties creativiteit, samenwerken, plannen & organiseren, inzet, resultaatgerichtheid en initiatief?
  2. Jouw OntwikkelPlan: op basis van deze 0-meting heb jij een persoonlijk OntwikkelPlan geschreven. Hierin heb je aangegeven op welk gebied je wilde groeien en hoe je dit zou gaan doen. Nu is het tijd om te kijken of dit is gelukt.

Opdracht 23.1.1: Neem je 0-meting er bij die je in het begin van het Lesprogramma Mahatma hebt gemaakt en doorloop de volgende stappen:

Stap 1: Beoordeel jezelf en plaats jouw rapportcijfers op de juiste plek.

Stap 2: Laat dezelfde vriend/vriendin die jou aan het begin van het lesprogramma heeft beoordeeld jou nogmaals beoordelen. Zet zijn/haar rapportcijfers op de juiste plek.

Stap 3: Laat jezelf beoordelen door jouw docent. Zet zijn/haar rapportcijfers op de juiste plek.

Stap 4: Bereken de nieuwe cijfers en plaats deze op de juiste plek.

Stap 5: Op welk (competentie)gebied ben je vooruit gegaan, gelijk gebleven of zelf achteruit gegaan? Leg uit waarom.

 

Back to Top