Hoofdstuk 13.1: Plan van Aanpak “Verras Ons”

Paragraaf voortgang:

Jullie gaan in teamverband aan de slag met een 2-tal opdrachten:

  1. Bedenk een “Verras Ons” actie
  2. Maak een Plan van Aanpak voor deze “Verras Ons” actie

Opdracht 13.1.1: Bedenk een “Verras Ons” actie

Om tot een leuke, uitdagende en aansprekende “Verras Ons” actie te komen is het handig om de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Iedereen bedenkt binnen 10 minuten individueel één of meer “Verras Ons” actie(s).

Stap 2: Alle resultaten worden maximaal 30 minuten binnen het team gedeeld. Alle acties worden door de bedenkers toegelicht en naast elkaar gezet en voorzien van voor- en nadelen. Eventueel wordt hulp gevraagd bij de docent/ondernemer die aanwezig is.

Stap 3: Het team maakt een keuze voor de “Verras Ons” actie waar het hele team achter kan staan.

Opdracht 13.1.2: Maak een Plan van Aanpak voor de “Verras Ons” actie

Voor deze “Verras Ons” actie krijg je als team 2 dagdelen om dit in de praktijk uit te voeren. Maak een Plan van Aanpak waarin duidelijk wordt:

  • Wat is de doelstelling van deze “Verras Ons” actie? Wat wil je concreet bereiken?
  • Wie doet wat en wanneer? Maak een kort draaiboek van alle acties die moeten worden uitgevoerd en verbindt hieraan de namen van de teamleden die de acties gaan uitvoeren zodat iedereen precies weet wat hij of zij moet doen.
  • Wat zijn de grootste moeilijkheden / belangrijkste obstakels om je doelstellingen te bereiken? Dit is handig om te weten zodat je hier van tevoren rekening mee kunt houden.
Back to Top