Het belang van 21e eeuwse vaardigheden voor de docent

Paragraaf voortgang:

 

Wat kunnen 21’e eeuwse vaardigheden betekenen voor u als docent / uw sectie? Het antwoord hierop kunt u natuurlijk alleen zelf geven.

De essentie van het leren van ‘soft skills’ (zoals21’e eeuwse vaardigheden) is dat leerlingen/studenten ‘leren door te doen’. De docent is in dit proces meer faciliterend dan lerend! Meer (team)coach dan docent.

De ‘inspirerende docent’ wordt over het algemeen zeer gewaardeerd, zowel door leerlingen/studenten als door collega’s en teamleiders/directie. De energie die er door deze ‘inspirerende docent’ wordt ingestopt komt er dan ook veelal dubbel en dwars weer uit. In de vorm van verbeterde resultaten, plezier in het werk en de waardering die dit oplevert.

De impact van een andere didactische aanpak, verbonden aan die het leren van 21’e eeuwse vaardigheden, is voor een belangrijk deel verbonden aan de energie die u er zelf in stopt.

Een andere didactische aanpak kan dit verschil maken. Ook voor u zelf!

 

Onderzoek van Daniel Pink toont aan dat de (intrinsieke) motivatie om te leren grotendeels afhankelijk is van drie factoren;

 1. Autonomy: de vrijheid om je eigen keuzes te maken
 2. Mastery: het gevoel/vermogen dat je de stof beheerst
 3. Purpose: de mate van ‘zinvolheid’ van het leren

 

In hoeverre is hieraan voldaan als u zelf aan de slag gaat om 21e eeuwse vaardigheden toe te passen in uw dagelijkse lespraktijk?!

Afsluitend een overzicht van factoren die kunnen  meespelen voor docenten om wel of niet met 21e eeuwse vaardigheden van start te gaan (onderzoek UvA):

 • Kennis; een specifieke kennisbasis zou een randvoorwaarde kunnen zijn om 21e eeuwse vaardigheden te implementeren
 • Zelfvertrouwen; leraren die ervaring en zelfvertrouwen opbouwen met innovatieve lespraktijken zijn beter in staat de implementatie van 21e eeuwse vaardigheden systematisch aan te pakken.
 • Overtuigingen; wanneer leraren positief tegenover de implementatie van 21e eeuwse vaardigheden staan en hun relevantie voor hun lespraktijk erkennen zullen meer bedreven zijn in de implementatie.
 • Samenwerking; de implementatie van 21e eeuwse vaardigheden wordt aangewakkerd wanneer leraren meer overleggen, elkaar helpen en samen leren.

 

Opdracht

Wat betekenen 21’e eeuwse vaardigheden voor u als docent / uw sectie?

 1. Wat vindt u belangrijk?
 2. Waarom is dit voor u en voor uw sectie belangrijk?
 3. Wat is uw achterliggende ambitie als docent / sectie?
 4. Wat wilt u bereiken met uw lessen/sectie?

 

Opdracht gemaakt? Klik dan op “afgerond” en ga door naar het belang van 21’st Century Skills voor uw school

Back to Top