Toelichting

Paragraaf voortgang:

Het lesprogramma Leonardo is wekelijks opgebouwd uit dezelfde “blokken”.

Opstart: Na een introductie door de docent krijgen de studenten aan het begin van de les via een video, één of meer opdrachten en een korte toelichting hierop (zie video-opdrachten).

Opdracht 1: De studenten downloaden het word-document met de opdrachten. Ze gaan in overleg en spreken af wie wat gaat doen (teamoverleg). Ze gaan in de klas aan de slag met de “binnen-opdracht”.

Opdracht 2: Als ze met de eerste opdracht klaar zijn dan gaan ze aan de slag met de “buiten-opdracht”. Veelal een observatie-opdracht in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Terug in de klas bespreken ze wat ze hiervan hebben geleerd en op welke wijze het geleerde is toe te passen op hun eigen Casus.

Afsluiting: Terug in de klas worden de resultaten van de opdrachten besproken. Teams presenteren hun bevindingen, wat ze hiervan hebben geleerd en hoe ze dit toe kunnen passen op hun eigen casus. Als alle ervaringen zijn gedeeld dan sluit de docent de les af.

Inspiratie: Ter inspiratie zijn er in elke les een aantal links doorgegeven naar video’s en informatie-sites die meer achtergrondinformatie verschaffen over het betreffende onderwerp.

Back to Top