Strategie: 3 basiskeuzes

Onderwerp voortgang:

schermafbeelding-2016-09-26-om-15-15-01

Om 21e vaardigheden meer systematisch aan te pakken, is het aan te bevelen om deze expliciet te integreren als leerdoelen in verschillende schoolvakken. Echter, er zijn nog maar weinig scholen die hiervoor hebben gekozen!

Vanuit de veronderstelling dat niet uw school grootschalig investeert in het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden, maar dat u hiermee zelf aan de slag gaat in uw eigen lespraktijk, betekent dit dat het accent komt te liggen op de VORM (didactische aanpak) en niet op de INHOUD (onderdeel van curriculum).

De implementatie van 21e eeuwse vaardigheden is voor een belangrijk deel verbonden aan een didactische aanpak waarin de leerling, in plaats van de lesstof, centraal staat!

Didactische werkvormen zijn er in vele soorten. Daar gaan we in deze lessen niet nader op in. We gaan wel kijken naar manieren waarop je de les zo kunt opzetten/inrichten dat, naast de reguliere leerdoelen, ook 21e eeuwse vaardigheden worden opgedaan.

Hiervoor zijn in de basis 3 mogelijkheden voorhanden:

  1. Incidenteel: u besteedt binnen uw eigen lessen af en toe aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden. Er is dan sprake van “leuke bijvangst” waarbij het advies is om de focus te leggen op het ontwikkelen van 1 of maximaal 2 skills (vanuit de gedachte dat het ontwikkelen van een specifieke vaardigheid veel tijd en energie vergt!)
  2. Structureel: u besteedt binnen uw eigen lessen regelmatig aandacht aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Dit doet u door aanpassing van uw manier van lesgeven. Er is dan sprake van een “gerichte bijvangst“, met de focus op het ontwikkelen van een aantal specifieke vaardigheden.
  3. Revolutionair: u verandert uw manier van lesgeven compleet. Het advies is om aan het werk te gaan met flipping the classroom of, als u niet zo handig bent met het maken van video’s, met het produceren van uw eigen e-learning. Deze wijze van lesgeven leidt automatisch tot het ontwikkelen van een aantal 21e eeuwse vaardigheden bij uw leerlingen/studenten.

 

Deze 3 alternatieven worden in het vervolg nader besproken. U maakt uw eigen keuze en gaat deze uitwerken in uw Plan van Aanpak.

 

Opdracht

Bekijk Keuze 1, Keuze 2 en Keuze 3zodat u een beter zicht krijgt op de mogelijkheden die hieraan zijn verbonden.

Aan het eind van dit tweede deel (How?) maakt u een onderbouwde keuze welke u verwerkt in uw Plan van Aanpak Deel II.

 

Back to Top