Docent: Competentie van de maand

Onderwerp voortgang:

Samen met je docent kies je elke maand een (nieuwe) competentie uit waar je die maand extra aandacht aan gaat besteden. Hieronder de competenties waar je uit kunt kiezen.

Elke week bedenk je zelf op welke wijze je concreet / SMART invulling kunt geven aan het beter beheersen van de betreffende competentie. In de daarop volgende week geef je concreet aan wat je hebt gedaan en hoe je aan je competentie hebt gewerkt.

In de maandelijkse evaluatie onderbouw je;

  1. op welke wijze je invulling hebt gegeven aan de competentie van de maand en
  2. waarom jij denkt dat jij deze competentie (beter) beheerst (na het doen van oefeningen en/of het uitvoeren van taken)

 

Aan het eind van het lesprogramma dienen minimaal 2 competenties per werkproces voor voldoende te zijn afgevinkt door de docent/praktijkbegeleider (totaal minimaal 6 competenties afgerond). Kijk in je lesboek voor een nadere toelichting op de verschillende competenties.

Back to Top