6.1 Evaluatie

Paragraaf voortgang:

leeuw in spiegel

 

Aan het eind van dit lesprogramma Max “Start Your Engine” nog een aantal persoonlijke vragen. 

Ga eerst individueel aan de slag en bespreek vervolgens de uitkomsten met elkaar:

  1. Wat zijn jouw belangrijkste nieuwe inzichten die je hebt opgedaan? Leg uit …..
  2. Wat heb je geleerd? Leg uit ….
  3. Ben jij ondernemend? Is ondernemerschap iets voor jou?
    1. Zo ja: waarom wel?
    2. Zo nee: waarom niet?
  4. Wat ga jij met het geleerde doen? Leg uit ….

 

Opdracht 6.1: Zet de belangrijkste conclusies van jullie persoonlijke evaluaties in Document 1 = Opdrachten

 

Back to Top