5.3 Winst

Paragraaf voortgang:

 

Jullie maken als bedrijf winst als alle inkomsten in een bepaalde periode (zie 5.2) hoger zijn dan alle kosten die hieraan zijn verbonden (zie 5.1).

Maar je kunt als bedrijf natuurlijk ook verlies maken. Veel bedrijven maken (aanloop)verliezen. Voorbeelden zijn Tesla (nog steeds geen winst) en Amazon (sinds enkele jaren winstgevend).

Opdracht 5.3: Berekent jullie winst of verlies voor het eerste jaar van jullie bedrijf.

Back to Top