5.2 Exploitatiebegroting

Paragraaf voortgang:

 

Naast een investeringsbegroting heeft elk bedrijf ook een exploitatie begroting nodig. Hierin zet je alle verwachte inkomsten en uitgaven naast elkaar, veelal voor meerdere jaren (zie voorbeeld hieronder).

Exploitatiebegroting Ondernemingsplan

 

Op basis hiervan kun je de organisatie “sturen”. Bijvoorbeeld, als blijkt dat je gaandeweg minder omzet maakt dan je had gedacht dan kun je bijvoorbeeld nieuwe verkoopacties opstarten of gaan besparen op de kosten.

  1. Omzet: dit is het totaal aantal verkochte producten of diensten X de prijs (alle bedragen exclusief btw) die hiervoor wordt betaald
  2. Inkoopwaarde van de omzet: dit is de waarde van de directe inkoop van deze omzet (bijvoorbeeld de inkoopkosten voor kleding als het gaat om een modezaak)
  3. Bruto winst: dit is de omzet minus de directe inkoop van deze omzet
  4. Exploitatiekosten: dit zijn alle kosten die nodig zijn om jouw bedrijf te runnen (personeel, verkoopkosten, huur, administratie, onderhoud etc.) (exclusief BTW)
  5. Netto Winst: dat is het totaal van omzet minus alle kosten, rente en belasting

 

Opdracht 5.2: Maak een exploitatiebegroting voor de komende 3 jaar voor jullie bedrijf en laat zien of je al winst gaat maken, en zo ja wanneer. Zet de gegevens in de laatste download van Document 1 = Opdrachten

Back to Top