5.1 Kosten

Paragraaf voortgang:

Een bedrijf kan niet overleven zonder te weten hoe het financieel gaat. Je hebt een overzicht nodig van alle kosten en baten die aan de bedrijfsvoering zijn verbonden.

Als het gaat om kosten dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Investeringen; dit zijn éénmalige (opstart)kosten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een gebouw, auto en/of computer nodig hebt om te kunnen werken. Op het moment dat je dit koopt dan kun je hier jaren gebruik van maken. Elk jaar wordt
  2. Exploitatiekosten: dit zijn kosten die regelmatig/periodiek terug komen. Voorbeelden hiervan zijn personeelskosten, huur, transportkosten, energiekosten etc.

 

Opdracht 5.1: Maak een overzicht van alle kosten voor jullie bedrijf voor het eerste jaar dat je in bedrijf bent. Welke kosten zijn éénmalig? Welke kosten komen regelmatig/periodiek terug?

Tip: Heb je extra informatie nodig om een dergelijk overzicht te maken. Kijk dan naar deze link. Hierin wordt goed aangegeven wat de relatie is tussen (a) investeringen en (b) exploitatiekosten.

 

Back to Top