2.1 Business Model Canvas

Paragraaf voortgang:

 

Het Business Model Canvas is een soort van Business Plan op 1 A4-tje. Aan de hand van negen bouwstenen beschrijf je de organisatie, het verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers. Zo krijg je zicht op welke bedrijfsonderdelen van essentieel belang zijn en waar eventuele bijsturing nodig is.

Beantwoord onderstaande vragen in blauw (zie opdracht 2.1)!

 1. Klantsegmenten: Het bepalen van de juiste doelgroep is essentieel. Breng in kaart welke specifieke klanten je wilt bedienen en onderzoek wat de behoefte is van deze doelgroep.
  1. Welke specifieke klanten(groepen) willen jullie bedienen? Wat zijn de behoeften van deze klanten(groepen)?
 2. Waardepropositie: De waardepropositie, oftewel wat is de onderscheidende of toegevoegde waarde die jij biedt aan de klant? Definieer waarin je daadwerkelijk verschilt van de concurrentie
  1. Welke onderscheidende waarde bieden jullie? Welke problemen helpen jullie oplossen? Dit kunnen zowel de huidige als de toekomstige behoeftes zijn. Waarom zouden deze klanten zaken met jullie moeten doen (en niet met iemand anders?)
 3. Kanalen: Dit zijn de (verkoop)kanalen waarmee je in contact komt met klanten. In dit vak in het model beschrijf je onder meer de marketing- en distributiestrategie. Hoe houd je de doelgroep op de hoogte van jouw aanbod? Op welke manier kunnen zij jouw aanbod verkrijgen, in een winkel, online of een combinatie?
  1. Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van jullie aanbod? Op welke manier ervaren zij jullie waarde propositie het beste? Op welke manier kunnen zij jullie aanbod kopen en verkrijgen?
 4. Klantrelaties: Bekijk op welke manier je in contact houdt met klanten en op welke wijze je dit contact steeds kunt verbeteren/verdiepen
  1. Hoe onderhouden jullie de contacten met de verschillende klantensegmenten? Op welke manier wil elk specifiek klantensegment dat jullie contact met hen onderhoudt. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele?
 5. Strategische partners: Het geheel is meer dan de som der delen, luidt een oude wijsheid. Als startende ondernemer kan het soms van belang zijn om met partners samen te werken om de concurrentie met anderen aan te gaan.
  1. Welke partnerships zijn essentieel om jullie aanbod te maken of te co-creëren? Welke partners zijn cruciaal om nog succesvoller te zijn?
 6. Mensen & Middelen: Onder hulpbronnen worden de belangrijkste bedrijfsmiddelen verstaan, die nodig zijn om de waardepropositie te bewerkstelligen. Hierbij kun je denken aan fysieke middelen (bedrijfsapparatuur zoals een computer of een camera), intellectuele middelen (een patent of een merk) en menselijke middelen (personeel). Het vereist een investering, waarbij er op verschillende manieren gefinancierd kan worden.
  1. Welke hulpbronnen hebben jullie nodig om je waarde propositie te creëren? Voor je distributie? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?
 7. Kernactiviteiten: Wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten van jouw bedrijf om de waardepropositie te creëren? Maak duidelijk hoe je waarde toevoegt aan de kwaliteit van je product, aan het onderhouden van klantrelaties en aan het werven van nieuwe klanten
  1. Welke kernactiviteiten zijn essentieel om jullie waarde propositie te creëren of te versterken? Om de klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?
 8. Inkomstenstromen: Met het verdienmodel maak je duidelijk waar jouw inkomsten vandaan komen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst
  1. Waar verdienen jullie je geld mee? En in de toekomst? Hoe kunnen jullie aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen?
 9. Kostenstructuur: Onderzoek hoe de kostenstructuur in jouw bedrijf in elkaar zit. Nadat je de acht bovenstaande bouwstenen hebt beschreven, is het vrij eenvoudig om de belangrijkste kosten hiervan te bepalen
  1. Welke kosten zijn essentieel om jullie business model te laten functioneren? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel?

 

Meer informatie over het Business Model Canvas kun je bijvoorbeeld vinden in deze link (daar komt bovenstaande informatie ook vandaan). Maar ook deze link is interessant (daar komen bovenstaande vragen vandaan).

Opdracht 2.1: Maak een Business Model Canvas voor jullie Start-up. Vul de 9 onderdelen in via de laatste download van Document 1 = Opdrachten

 

Back to Top