1.4 Hoofdstuk 1: Plan van Aanpak Ondernemerschap in de lespraktijk; Inleiding

plan van aanpak

Centraal in dit Train de Trainer programma staat het Plan van Aanpak “Ondernemerschap in de lespraktijk” dat u gaat schrijven. U bent vrij om uw eigen plan van aanpak te schrijven. Indien u behoefte heeft aan ondersteuning dan kunt u gebruik maken van het word-document dat via bijgaande link is te downloaden.

Start met het maken van de inleiding: Hoofdstuk 1: WAAROM? Wat is het belang van ondernemerschap voor mijn school, mijn team en mijzelf?

Deze inleiding is een introductie op het thema. Wat is Onderwijs & Ondernemen? Wat kun je hier mee? Wat werkt? Wat werkt niet?

Specifieke vragen:

  • Wat kan Ondernemerschap betekenen voor de school?
  • Wat kan Ondernemerschap betekenen voor de leerlingen?
  • Wat kan Ondernemerschap betekenen voor u als docent/uw team?
  • Wat kan Ondernemerschap betekenen voor u persoonlijk (hier gaan we in deze Train de Trainer slechts beperkt op in)?

Als u klaar bent met schrijven van het 1e hoofdstuk dan bewaart u het document op uw eigen computer/drive. U kunt het bestand ook uploaden via onderstaande link.

 

Back to Top