Opdracht Week 3 Leonardo

Download je Word document en ga aan de slag met onderstaande opdrachten

 

Opdracht binnen: Elk team gaat aan de slag met de volgende vragen:

  1. Wat is volgens jullie een goede Store routing?
    1. Gezien vanuit de winkelier, leg uit
    2. Gezien vanuit de bezoeker, leg uit
  2. Op welke wijze kunnen jullie deze technologie Heatmap toepassen in jullie eigen Casus? Licht toe.

 

Opdracht buiten: Elk team gaat in Winkelcentrum Amsterdamse Poort op bezoek bij de eigen Casus:

  • Maak een tekening/plattegrond van de meest voorkomende routing binnen jullie eigen Casus winkel. Welke plekken in de winkel krijgen de meeste aandacht?
  • Heeft jullie winkel een goede routing? Zijn er er verbeteringen mogelijk? Licht toe waarom je dit vindt!
  • Geef een voorbeeld van een goed voorbeeld van ‘stopping power’ in jullie eigen Casus winkel (daar waar volgens jullie de meeste mensen blijven staan om te kijken, voelen etc.).

Maak hier als het kan foto’s van!

Back to Top