1.1.1 Wat is ondernemerschap voor jou?

Onder ondernemerschap verstaan wij het vermogen om ideeën in daden om te zetten.

Ben jij ondernemend? Heb jij het vermogen om ideeën in daden om te zetten?

Back to Top