21’e eeuwse vaardigheden: Why?

schermafbeelding-2016-09-26-om-12-10-17

Het is goed om deze module te starten met het bekijken van deze video van Sir Ken Robinson. Zijn visie op onderwijs is helder, herkenbaar en overtuigend.

De suggesties die Ken Robinson geeft leveren veel op. Voor de leerlingen/studenten, maar ook voor de docenten en de maatschappij als geheel!

21’th Century Skills vormen hier een wezenlijk onderdeel van!

De visie van Ken Robinson op het onderwijs in de USA heeft veel raakvlakken met het onderwijs in Nederland. In deze video zien we de noodzaak van verandering van het onderwijs vertaald naar een behoefte om meer ‘algemene vaardigheden’ te ontwikkelen bij leerlingen/studenten.

In dit eerste deel van de lesmodule gaan we in op;

  1. Het belang van 21’th Century Skills voor uw leerlingen/studenten
  2. Het belang van 21’th Century Skills voor u als docent
  3. Het belang van 21’th Century Skills voor uw school

 

Elk onderdeel wordt afgesloten met “Plan van Aanpak“. Uw visie op het vorm en inhoud geven van 21’th Century Skills in uw eigen lespraktijk.


Back to Top