Elke maand: keuze competentie

Onderstaande competentielijst is afkomstig uit 123test.nl. Dit zijn de, voor elke professional, 16 meest belangrijke competenties. Elke competentie staat op zichzelf en vertoont weinig of geen overlap met de andere competenties. Tezamen vormen ze de meest voorkomende professionele competenties op het gebied van werk en loopbaan.

Doe desgewenst de test en kies elke maand één (of maximaal twee) competentie(s) uit waar je jezelf die maand op wilt focussen! Bepaal aan de hand van de uitkomsten van de test hoeveel je wilt groeien per competentie en bedenk zo concreet mogelijk op welke wijze je jezelf wilt gaan ontwikkelen op de betreffende competenties. Beschrijf dit zo SMART mogelijk!

Competentie Betekenis van competentie Voorbeeld Voorbeeldberoep waarin deze competentie belangrijk is
1 Opmerken Signalen vanuit personen, organisatie en samenleving opvangen en gebruiken Merkt het snel als er iets aan de hand is met een ander Relatie therapeut, Bodyguard, Trendwatcher
2 Initiatief nemen Uit zichzelf handelen; kansen gebruiken; iets ondernemen, ook als dit risico met zich meebrengt Neemt vaak het initiatief Ondernemer, Verkoper, Activiteitenbegeleider
3 Analyseren Complexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekken Begrijpt bij een moeilijk probleem snel wat de kern is Onderzoeker, Rechercheur politie, Systeem ontwerper
4 Beslissen Tot een afweging en besluit komen Weet in complexe situaties de juiste beslissing te nemen Rechter, Bestuurder, Interim-manager
5 Creëren Met nieuwe ideeën, benaderingen of oplossingen komen Komt vaak met nieuwe ideeën Reclameontwerper, Industrieel vormgever, Binnenhuisarchitect
6 Plannen en organiseren Activiteiten, middelen en mensen uitzetten in de tijd om een doel te realiseren Kan goed inschatten wat er nodig is om een plan uit te voeren Planner, Congressen organisator, Verkeersleider
7 Volhouden Doorzetten, ook bij tegenslag Houdt vol, ook als het tegenzit Wielrenner, Maatschappelijk werker verslavingskliniek
8 Flexibel reageren Iets anders doen dan je gewend bent of van plan was, als de situatie dat vraagt Weet zich goed aan te passen als de omstandigheden zich wijzigen Reisbegeleider, Stand-up comedian, Eerste hulp arts
9 Functioneren onder spanning Effectief zijn in situaties waarin druk bestaat, bijvoorbeeld tijdsdruk, risico, emoties Houdt in chaotische situaties de controle over zichzelf Politieagent, Straaljagerpiloot, Arbiter profvoetbal
10 Mondeling communiceren In mondeling contact anderen begrijpen en begrepen worden Voelt goed aan wat een ander bedoelt Advocaat, Interviewer, Psychotherapeut
11 Schriftelijk communiceren In schriftelijk contact anderen begrijpen en begrepen worden Kan goed schriftelijk communiceren, ook met mensen die heel anders zijn Journalist, Redacteur, Literatuur recensent
12 Helpen Inzet en middelen bieden voor het bereiken van doelen van ander(en) Snapt goed wat een ander nodig heeft en probeert dat te bieden Maatschappelijk werker, Personal coach, Fysiotherapeut
13 Netwerken Een relatienetwerk opbouwen, in standhouden en benutten Kent veel mensen Makelaar, Headhunter, Lobbyist
14 Controleren Nagaan of eigen of andermans handelingen of producten voldoen Controleert regelmatig of werkzaamheden volgens planning verlopen Accountant, Controleur, Inspecteur
15 Leidinggeven Invloed en sturing uitoefenen Kan anderen goed ergens van overtuigen Manager, Vakbondsbestuurder, Politicus
16 Zelfsturing en ontwikkeling Lering trekken uit ervaringen en het eigen ontwikkelingsproces sturen Werkt doelgericht aan de eigen ontwikkeling Wordt in bijna alle functies en beroepen steeds meer van belang
Hoofdstuk Paragrafen

Back to Top