Opdracht 2: Ontwikkelplan

personal development plan

Je hebt een 0-meting gedaan. Wat kwam daaruit naar voren? Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Gebruik de resultaten van deze 0-meting om de volgende opdracht te maken.

Je gaat in je persoonlijk werkplan aan de slag met het maken van een zogenaamd “Ontwikkelplan”. Hierin omschrijf jij in het kort;

  • Waar kom ik vandaan?
  • Waar sta ik nu?
  • Waar wil ik naar toe?
  • Wat moet ik doen om daar te komen?

Download jouw Persoonlijk Werkdocument (zie uploads) en start met het maken van jouw Ontwikkelplan. Als je klaar bent dan upload je dit Persoonlijk Werkdocument met behulp van onderstaande link.


Back to Top