Opdracht 1: 0-meting

Rocketboy-dreamstorm

Onze definitie van een ondernemend persoon is iemand die ideeën kan omzetten in daden! Wij richten ons hierbij primair op het ontwikkelen van “de ondernemende mens” en niet zozeer op “de mens als ondernemer”.

Om ideeën om te zetten in daden zijn de volgende kwaliteiten ondersteunend: Dromen, Denken, Delen, Durven, Doen en Doorzetten:

  • Dromen: Alles start met het genereren van leuke, uitdagende, inspirerende maar vooral vernieuwende ideeën. Hiervoor is de competentie Innovativiteit van belang.
  • Denken: Vervolgens ga je het vernieuwende idee uitwerken. Dan komt de competentie Plannen & Organiseren om de hoek kijken.
  • Delen: Een idee uitwerken, dat doe je vaak niet alleen. Hiervoor heb je andere mensen/organisaties nodig. In deze wereld is alles met elkaar verbonden. De competentie Samenwerken staat hierbij centraal.
  • Durven: Op het moment dat je “iets nieuws” doet, dan begeef je jezelf op glad ijs en kan je onderuit gaan. Dan hebben we het over de competentie Lef/Risico lopen.
  • Doen: het is voor veel mensen vaak verleidelijk om te blijven steken in het maken van (theoretische) plannen maar het gaat uiteindelijk om het realiseren van de gestelde doelen in de praktijk. Hiervoor moet je in actie komen! Initiatief.
  • Doorzetten: nieuwe projecten verlopen nooit zoals van tevoren bedacht. Dan is het een zaak van aanpassen en doorzetten. Oftewel de competentie Vasthoudendheid.

Jouw eerste opdracht is om vast te leggen hoe het staat met jouw ondernemende kwaliteiten. Dit doe je door jezelf te scoren op bovenstaande punten (zelfevaluatie). Daarnaast vraag je of een klasgenoot dit ook wil doen voor jou. Jij doet het ook voor hem/haar.

Let op: een hoge score is niet beter of slechter! Aan het eind van het lesprogramma ga je jezelf nog een keer scoren. Het is de bedoeling dat je jezelf dan verbeterd hebt!

Je download hiervoor jouw Persoonlijk Werkdocument. In dit document staan alle 6 de opdrachten. Als je klaar bent met jouw 1e opdracht dan upload je het bestand met behulp van onderstaande link.


Back to Top