Les 9: Sales pitch & Verkoopplan

Achtergrond: We weten nu iets meer over onze klanten en op welke wijze we deze kunnen benaderen en aan ons kunnen binden. In deze les gaan we nog een stap verder en gaan we nadenken over de concrete teksten die we schrijven/spreken als we met klanten in contact komen.

Introductie: Er zijn “geboren verkopers”. Zij spreken makkelijk mensen aan. Maar veel mensen zijn geen geboren verkopers en hebben moeite om iets te verkopen. Dan helpt het om goed voorbereid op pad te gaan (dit is trouwens ook handig voor de geboren verkopers!).

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Algemeen Directeur.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week  is dit Initiatief. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: De doelstellingen voor deze les zijn;

  • Studenten maken de teksten om klanten te overtuigen producten bij hen te kopen
  • Studenten maken een realistisch verkoopplan

Inhoud: We starten in deze les met het maken van twee verkoopteksten. De eerste tekst is voor de verkoop aan winkeliers/detaillisten. De tweede tekst is voor de verkoop op de webshop. Vervolgens gaat elk teambedrijf aan de slag met het maken van een realistisch verkoopplan (wat verkoop ik, via welke kanalen, wanneer aan wie?)

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top