Les 8: Profiel op internet

blog

We komen aan bij de afronding van dit lesprogramma “Personal Branding”. In voorgaande lessen heb je geleerd om goed naar jezelf te kijken (les 2 t/m 4) en om met deze kennis “jezelf te verkopen” (les 5 t/m 7).

In deze les ga je je eigen profiel op internet bekijken:

  1. Wat is er over jou bekend? Klopt dit met de werkelijkheid? => de feiten/realiteit
  2. Wat is jouw gewenste imago? Hoe ziet dit er uit? => de gewenste situatie
  3. Wat moet er hiervoor gebeuren? Hoe kun je dit doen? => de noodzakelijke acties

 


Back to Top