Les 8: De klant centraal

canvas

Achtergrond: in deze module van 6 lessen staat “verkoop” centraal. Hiervoor is het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van “de klant” en de wijze waarop deze kunt bereiken (Channels) en contacten (Customer Relationships).

Introductie: Een van de oudste marketing modellen is het AIDA model.

  • De A staat voor Attention; het eerste contact met de klant.
  • De I staat voor Interest; zorgen voor een reactie van de klant.
  • De D staat voor Desire; de klant “lekker maken”.
  • De A staat voor Action; een concrete verkoop doen.

aida model

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Marketing.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Samenwerken. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen

  1. Studenten ontwikkelen een visie op de manier waarop ze het hele klantproces kunnen doorlopen
  2. Studenten passen theorie toe in de praktijk door een AIDA model te maken voor de eigen webshop

Inhoud: Jullie gaan nadenken over de wijze waarop je klanten “naar binnen kunnen halen”. Hiervoor moeten jullie zicht hebben op het proces dat de klant doorloopt voordat er een concrete verkoop plaats vindt.

Het AIDA model geeft dit inzicht. Een concreet en makkelijk toe te passen methode die inzichtelijk maakt wat er allemaal voor nodig is om een verkoop te realiseren.

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top