Les 7: Teamopdracht 2 = Verkoop Re5 kleding

sales

Achtergrond: In de eerste periode van 6 weken stond het ontwerp van een eigen Polo-shirt centraal. Belangrijk hierbij zijn de MVO-principes waarop alles is gebaseerd. Het ontwerpen, produceren, vervoeren, verpakken e.d. met respect voor mens, dier en omgeving.

Introductie:In deze tweede periode van 6 lessen (les 7 t/m 12) staat “verkoop” centraal. Jullie tweede teamopdracht is om zoveel mogelijk Re5 kleding te verkopen (inclusief jullie eigen Polo-shirts). Als teambedrijf krijg je punten voor gerealiseerde omzet (dit is de vermenigvuldiging van het aantal verkochte producten X de hieraan verbonden prijs).

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Verkoop. Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dat Innovativiteit. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: Voor de les van vandaag hebben we een aantal concrete doelstellingen;

  1. Belangrijkste leerervaringen van de 1e periode van 6 weken met elkaar delen.
  2. Overzicht krijgen over de 2e periode van 6 lessen. Wat wordt er van ons als studenten/team verwacht?
  3. Inzicht in de 2e teamopdracht “Verkoop Re5 kleding”. Wat is de opdracht? Waar worden we op beoordeeld?

Inhoud: De ondernemer Rolf komt weer langs. Eerst om te zien welke resultaten alle teams in de afgelopen 6 weken hebben behaald (korte presentaties). Vervolgens om de tweede teamopdracht nader toe te lichten (verkoop Re5 kleding).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

Beperkte functionaliteit in verband met Demo-versie.


Back to Top