Les 23: Eindmeting & reflectie

Achtergrond: Je bent nu bijna aan het eind gekomen van het lesprogramma Mahatma “Be the change”. Het is tijd om terug te kijken en te zien wat je geleerd hebt.

Introductie: Deze les ben niet als team bezig, maar alleen als individu. Je voert een aantal individuele opdrachten uit. Zowel een “eindmeting” als een persoonlijke reflectie.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Inkoop & Logistiek.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke lesdag staat er één competentie centraal. Vandaag is dit Durf. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: De doelstellingen voor vandaag zijn:

  • De studenten krijgen zicht op de (competentie)gebieden waar ze wel/niet in zijn gegroeid
  • De studenten creëren voor zichzelf inzicht in de redenen/achtergronden waarom ze wel of niet zijn gegroeid op de (competentie)gebieden
  • De studenten leggen dit alles vast in een persoonlijke evaluatie

Inhoud: Alle studenten gaan individueel aan de slag met het maken van (a) een eindmeting en (b) een persoonlijke reflectie. Ga aan de slag met de volgende opdrachten

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

Beperkte functionaliteit in verband met Demo-versie.


Back to Top