Les 22: Ondernemingsplan & Financien

Achtergrond:

Introductie: 

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Financien.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Vasthoudendheid. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen

Inhoud: 

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

Beperkte functionaliteit in verband met Demo-versie.


Back to Top