Les 21: Brochure

Achtergrond: In deze periode van 6 weken staat “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” centraal. Een mooie term. Maar hoe geef je dit nu vorm en inhoud in de praktijk? Op welke manier kun je dit begrip “laden”?

Introductie: Vandaag gaat elk teambedrijf aan de slag met het maken van een bedrijfsbrochure voor het kledingmerk Re5 (spreek uit “revive” = herleven). Orienteer je goed. Kijk naar de website van Re5, maar ook naar die van andere kledingbedrijven die met respect voor mens, dier en milieu bezig zijn. Ga op zoek naar een brochure die je als voorbeeld kunt gebruiken voor jullie eigen brochure.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Verkoop.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Plannen en Organiseren. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen:

Studenten leren op welke wijze ze een boodschap in woord en beeld kunnen uiten.

Studenten leren om verschillende ‘visies’ om te zetten naar één heldere boodschap

Inhoud: Alle teams maken in één dagdeel een bedrijfsbrochure. Ieder teamlid schrijft minimaal één artikel en zoekt hierbij minimaal één bijpassende foto/illustratie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zelfgekozen Word sjabloon waarin Re5 optimaal tot zijn recht komt.

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

Beperkte functionaliteit in verband met Demo-versie.


Back to Top