Les 2: Wie ben ik?

In les 2, 3 en 4 gaan we het hebben over “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” Op zoek naar het snijpunt van bovenstaande figuur (Willen, Kunnen en Zijn).

We starten in deze les met “Zijn: Wie ben ik?” Hoe zit mijn persoonlijkheid in elkaar? Wat zijn mijn goede en mijn minder goede karaktereigenschappen? Hoe zie ik mijzelf? Hoe zien anderen mij?

Om hier achter te komen ga je samen met een vriend/vriendin een online test uitvoeren (opdracht 2.1), ga je je eigen levenslijn tekenen (opdracht 2.2) en ga je de resultaten hiervan bespreken met een vriend/vriendin (opdracht 2.3).

Jouw belangrijkste inzichten verwerk je in jouw persoonlijke evaluatie (opdracht 2.4).


Back to Top