Les 18: Presentatie & Evaluatie

Achtergrond: Het geven van een goede presentatie is niet eenvoudig. Vorm en inhoud spelen een rol, maar het belangrijkste is toch de ‘personal touch’. Ben je als presentator in staat om mensen te ‘raken’. Voor veel jongeren betekent dit dat ze de randen van hun comfort zone gaan verkennen. Dit is het spannende gebied waar het meeste geleerd worden.

Introductie: Wat wij jongeren graag willen leren is om zich ‘vrij’ te voelen voor een groep. Een belangrijke component hiervoor is zelfvertrouwen, wat alleen is op te bouwen door het vaak te doen! Tijdens het Mahatma lesprogramma komen ze minimaal 4 keer ‘voor de klas te staan’.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit Directeur Verkoop. Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Innovativiteit. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen

  1. Team: Studenten maken in teamverband een presentatie, voeren een presentatie uit en beoordelen en reflecteren elkaar.
  2. Individueel: Studenten maken een persoonlijke evaluatie op basis van hun Persoonlijk Ontwikkelplan en hun ervaringen van de eerste weken.

Inhoud: Alle teambedrijven gaan aan de slag met het voorbereiden van hun eigen presentatie. Ze zijn vrij in de wijze van presenteren (Power Point, Prezi, toneelstukje e.d.). Er zijn 3 beoordelingscriteria: inhoud, structuur en vorm/uitvoering. Gevraagd wordt een focus op deze aspecten.

Daarnaast gaat iedereen individueel aan de slag met zijn of haar persoonlijke evaluatie.

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 

 


Back to Top