Les 16: Praktijk / vrije invulling

Achtergrond: Je bent al een dagdeel in de praktijk bezig geweest met het “Verras Ons” plan. Nu krijgt elk team nog een dagdeel om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.

Introductie: Vandaag gaat het weer om het “doen“! Het is leuk om een idee te bedenken. Maar het vergt veel energie en daadkracht om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit is waar het hier om gaat. Actie!

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Verkoop.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Vasthoudendheid. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen:

  • De studenten verrassen ons maar vooral zichzelf met een leuke/uitdagende actie
  • De studenten ronden deze “Verras Ons” af met aansprekende resultaten

Inhoud: Alle teams krijgen de vrijheid en het vertrouwen om 100% bezig te zijn met het uitvoeren van het “Verras Ons” plan van aanpak. Zorg dat je voldoende ‘bewijslast’ verzamelt zodat je kunt laten zien wat je hebt gedaan/gerealiseerd (maken foto’s, video’s e.d.).

Aandachtspunt: ben je al eerder klaar met de “Verras Ons” opdracht? Ga dan door met bijvoorbeeld het realiseren van extra verkoop van de Polo-shirts.

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top