Les 13: Teamopdracht 3 = Verras ons

Achtergrond: In de tweede periode van 6 weken stond de verkoop van een eigen Polo-shirt centraal. Belangrijk hierbij waren de 2 afzetkanalen (detailhandel + webshop) plus de uitwerking hiervan op de financien.

Introductie:In deze derde periode van 6 lessen (les 13 t/m 18) staat “Verras Ons” centraal. Jullie derde teamopdracht is om een  actie/project te bedenken die geheel in lijn is met dit lesprogramma Mahatma en het thema Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waar je aan kunt denken is het volgende:

  • Zorg dat jullie (met je team?) in de krant komen (MVO, ondernemerschap, praktijkproject etc.)
  • Vind een sponsor (extra geld voor MVO-project/goede doel)
  • Ga bij Middelbare scholen langs om presentaties te geven over (Maatschappelijk Verantwoord) Ondernemen
  • Maak een website voor Gandhi casual
  • Benader een grote winkelketen om Gandhi casual kleding te gaan verkopen
  • Organiseer een Facebook actie die veel extra likes/verkoop oplevert
  • ???????

Dit zijn suggesties, maar je kunt helemaal zelf je eigen actie/project uitkiezen.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Algemeen Directeur. Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Innovativiteit. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: Voor de les van vandaag hebben we een aantal concrete doelstellingen;

  1. Belangrijkste leerervaringen van de 2e periode van 6 weken met elkaar delen.
  2. Overzicht krijgen over de 3e periode van 6 lessen. Wat wordt er van ons als studenten/team verwacht?
  3. Inzicht in de 3e teamopdracht “Verras Ons”. Wat is de opdracht? Waar worden we op beoordeeld?

Inhoud: De ondernemer Rolf komt weer langs. Eerst om te zien welke resultaten alle teams in de afgelopen 6 weken hebben behaald (korte presentaties). Vervolgens om de derde teamopdracht nader toe te lichten (Verras Ons).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

omzet verkoop kleding Elke euro omzet = 1 punt
team van de week Elke week 50 punten voor beste invulling van “competentie van de dag”
waardering andere teams Elke 6 weken = de teams kunnen 50 punten * aantal teams verdelen
waardering docent/coach Elke 6 weken = de docent kan 50 punten * aantal teams verdelen
waardering ondernemer Elke 6 weken = de ondernemer kan 50 punten * aantal teams verdelen over alle teams
waardering jury/familie/vrienden Afsluitende presentatie / totaal = aantal teams * 100 punten te verdelen door jury/familie/vrienden

 


Back to Top