Les 10: Sales in de praktijk

Achtergrond: Je hebt nu alles in kaart gebracht. De Sales Pitch is klaar en het verkoopplan uitgewerkt. Nu komt het er op aan! De daadwerkelijke verkoop moet gaan beginnen.

Introductie:  Tijdens deze les wordt er van de studenten verwacht dat ze “naar buiten gaan”. Dat ze in gesprek gaan met winkeliers om hun Polo-shirts te gaan verkopen. Of dat ze gaan bellen/mailen/afspreken met eigenaren van andere webshops om hun Polo-shirts te laten verkopen.

Leider van de dag: Tijdens elke les is één van de teamleden de “Leider van de dag“. Vandaag is dit de Directeur Financien.  Lees in bijgaande link wat er van jou wordt verwacht als jij de leider van de dag bent.

Competentie van de dag: elke week staat er één competentie centraal. Deze week is dit Durf. Het is vooral aan de leider van de dag om hier aandacht aan te besteden. Kijk naar bijgaande link om meer informatie te vinden over de verschillende competenties verbonden aan dit lesprogramma.

Doelstellingen: 

  • Studenten leggen contacten met winkeliers/professionals/ondernemers buiten de school
  • Studenten realiseren hun eerste verkoop

Inhoud: De invulling van deze les is geheel aan de studenten zelf. Zij bepalen geheel zelfstandig wat ze doen, met wie ze gaan praten en op welke wijze ze dit gaan doen. Wel zorgen ze voor “bewijslast” in de vorm van foto’s en/of video’s. Het is prettig als iedereen aan het eind van de les weer bij elkaar komt. Maar het kan zijn dat dit niet mogelijk is omdat sommige studenten/teams nog druk bezig zijn of lang moeten reizen (bijvoorbeeld naar een winkel in een andere stad).

Punten: Teams kunnen punten scoren. Zie bijgaand overzicht. Deze punten worden aan het eind van de les uitgereikt/toegekend. De docent houdt wekelijks de score bij.

Beperkte functionaliteit in verband met Demo-versie.

 


Back to Top