One learning a day: learning diary

De Learning Diary is een persoonlijk boek waarin elke professional persoonlijk zijn aantekeningen maakt gedurende zijn werk over wat en hoe hij of zij leert. Het doel is om jou als professional te helpen om te leren reflecteren en analyseren op denken, voelen en doen.

  1. Er zijn slechts weinig regels over hoe je de Learning Diary dient te gebruiken. Eenieder beslist dat voor zichzelf.
  2. De Learning Diary kan tekst bevatten, maar ook tekeningen, lijstjes, knipsels, mindmaps, enzovoorts.
  3. De ervaring heeft geleerd dat er geen substituut is voor het ‘simpele boekje’ (bijvoorbeeld een Moleskin), als het gaat om efficiency, praktische bruikbaarheid en creativiteit. Een document bijhouden op een laptop verdient niet de voorkeur!
  4. De Learning Diary is persoonlijk en wordt niet gedeeld met collega’s, managers e.d. Jij als eigenaar gebruikt de inhoud om te groeien, zowel persoonlijk als zakelijk.

Als je het moeilijk vindt om je leerervaringen te beschrijven, gebruik dan de vragen die staan vermeld op de diverse dagen.


Back to Top