Exploitatieperiode (maart t/m juni 2018)

In deze exploitatieperiode ligt de focus vooral op Werkproces 2: Signaleert mogelijkheden voor verandering. Hierbij ligt het accent op onderstaande competenties:

  1. Initiatief nemen
  2. Verantwoordelijk zijn
  3. Openstaan voor je omgeving
  4. Doelgericht zijn en plannen
  5. Creatief denken
  6. Lerende houding hebben
  7. Flexibel zijn

Back to Top