Certificaat Excellente Student

certificate of excellence

Alle studenten die de modules Smart Retail met een voldoende afsluiten ontvangen het Certificaat Excellente Student “Smart Retail”.

Met daarbij de omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de behaalde resultaten.

 


Back to Top